Bezpośredni klienci
- warsztaty wewnętrzne

autor@autor.biz